Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  25,218  25,248  25,468
  EUR  26,546  26,814  27,999
  GBP  31,379  31,696  32,710
  HKD  3,178  3,210  3,313
  JPY  155  156  164
  CHF  27,825  28,106  29,005
  AUD  16,505  16,672  17,205
  CAD  18,123  18,306  18,892
  SGD  18,321  18,506  19,098
  THB  612  680  706